Bilar uppställda på en gatuparkering.

Garage, carport och bilplats.

På våra gästparkeringar gäller generellt max 24 timmars parkering, och dom är avsedda för besökande i bostadsområdet och boende i området med parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd finns för besöksparkeringarna i Ämbarbo och på Gärdeåsen. Du kan också hyra ett garage, en carport eller en motorvärmarplats i mån av tillgång. Kontakta vår uthyrning på tel. 0651-686 62 eller 0651-686 67.

Avställda fordon eller fordon med körförbud får ej förvaras uppställd på bilplatsen.

Garaget får endast användas för parkering av fordon. Det får inte användas som förråd, verkstad eller för annan verksamhet (svetsning eller dylikt). Det är inte tillåtet att tvätta bilen på gården eller på parkeringsplatser. Det är heller inte tillåtet att tvätta bilen i garagen även om det finns avlopp. Avloppen saknar vattenrening och är därför inte lämpade för tvättvatten

Parkeringsövervakning.

Syftet med parkeringsövervakning är att skapa en välfungerande parkeringsmiljö för boende och besökare i området. Hos oss är det Securitas som har det uppdraget. Vid felparkering finns det risk att du drabbas av en kontrollavgift, vilket handläggs av Hojab (Securitas). Frågor och överklaganden.

När vi går mot kallare tider…

Snöröjningen på våra bostadsområden sköter vi tillsammans med våra entreprenörer. Först röjs stora vägar och parkeringsytor (ej förhyrda p-platser) och därefter gångvägar i bostadsområdet. Som hyresgäst av perkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning på respektive plats. Hyr du garage eller carport så ansvarar du för snöröjning en halv meter framför bilplatsen.

Besöksparkeringar kan vid kraftigt nedfall användas som snöupplag under kortare tid, då ej annan plats för snöupplag finns. Dessa upplag rensas dock från snö då tillfälle ges.

Motorvärmarkablar får inte lämnas kvar i uttaget då bilen lämnat platsen, eftersom det kan innebära att personer eller djur kan komma åt den strömförande kabeln.

Felanmälan:

Felanmälan på Mina sidor eller
AB Ljusdalshem: 0651-686 63
(08.00 – 09.00 vardagar)

Överklagan av kontrollavgift

Instruktion bilvärmaruttag:

ABB (pdf)
GARO typ ATE (pdf)
GARO typ MEL (pdf)
AutoTime – motorvärmartimer (pdf)