Balkong och uteplats.

Balkongen eller uteplatsen kan vara ett behagligt ställe att vara och umgås på, men några saker är viktiga att tänka på här!

• Om du vill grilla, använd endast elgrill. Aldrig kolgrill eller gasolgrill på balkongen.
• För grannsämjans skull – kolla så inte grannarna störs av grilloset innan du börjar grilla.
• Piska eller skaka inte mattor. Dammet sprider sig och kan störa andra.
• Av säkerhetsskäl måste balkonglådor sitta på insidan av balkongräcket.
• För uppsättning av egna parabolantenner krävs tillstånd av Ljusdalshem.

Regler gällande inglasning av balkong hos Ljusdalshem.

Ljusdalshem glasar inte in enstaka balkonger. Inglasning görs bara om hela fastighetens balkonger ska glasas in.

Inglasning av balkong är en fasadförändring vilket innebär att det är en bygglovspliktig åtgärd. Det krävs alltså ett bygglov från kommunen för att genomföra en inglasning.

Då det inte godkänns enstaka inglasningar på en fastighet av kommunen så är det inte möjligt för oss att hjälpa hyresgäst som vill få balkongen inglasad.

Utomhuspooler, studsmattor mm.

Som markägare är Ljusdalshem till viss del ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor, badpooler och liknande som ställts upp på allmän eller gemensam mark. Det gäller oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller inte.

Vi tillåter normalt inte att de sätts upp på gemensam mark. Skälen till det är bland annat att det försvårar gräsklippningen, att det kan störa de som bor i närheten och att vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt och då kan vi inte heller ta hela eller delar av ansvaret.

Av den anledningen är det inte tillåtet att ställa upp liknade anordningar på gemensam mark. Om vi upptäcker att någon brutit mot regeln kan vi tvingas att transporterar bort anordningen och förvarar den för avhämtning. Har du en egen uteplats som du själv sköter om kan du däremot sätta upp en pool eller studsmatta där så länge inte dina grannar störs av det.

Sköt om din uteplats.

Klipp gräsmattan regelbundet och håll rabatterna fria från ogräs. Du bidrar till ökad trivsel i området när det ser snyggt och prydligt ut. Tänk också på att klippa din häck och hålla eventuellt staket helt och rakt.

Uteplatsen får inte användas för förvaring av skräp som till exempel trasiga möbler, trasiga cyklar eller bildäck.