Brunt frågetecken.

Några ord om att vårda din lägenhet.

Som hyresgäst hos Ljusdalshem är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det finns ett antal saker som du måste tänka på och fortlöpande kontrollera. Här är en lista på de vanligaste. Om du är osäker på någon punkt eller hur någon av dem skall utföras, så kontakta oss gärna på 0651-686 60.

Frosta av kylskåpet.

Om du inte har ett kylskåp eller en frys som är självavfrostande, måste du regelbundet frosta av det själv. Låt eventuell is tina av sig själv och samla upp vattnet i en lämplig behållare. Använd aldrig vassa föremål för att ta bort isen, då riskerar du att förstöra frysskåpet.

Rensa golvbrunnarna.

Rengör golvbrunnarna i badrummet med jämna mellanrum. Då undviker du att det blir stopp. Lyft av gallret, ta bort hårrester och annat skräp som fastnat där. Om det behövs kan du använda en bit ståltråd eller en rensspiral. Spola av brunnen med handduschen innan du sätter tillbaka gallret.

Rensa vattenlåsen.

På avloppsrören under vaskarna i kök och badrum sitter ett s k vattenlås. Detta finns för att förhindra att dålig lukt från avloppen skall komma ut i lägenheterna. Ibland blir det stopp här när det samlats för mycket skräp. Då måste du rensa det för hand.

Gör så här: Skruva loss vattenlåset. Ställ en spann under för att samla upp vattnet som rinner ut. Peta loss hårstrån och annat skräp som fastnat där. Skölj igenom med vatten en gång. Efter det att du fäst vattenlåset igen bör du kontrollera att det håller tätt.

Stopp i avloppet.

Tänk på att avloppsrören är smala. Spola därför inte ner något som kan orsaka stopp. Ibland blir det stopp i avloppen i alla fall, hur försiktig man än är. I så fall ska du först försöka rensa själv genom att försöka ta bort det som sitter i vägen. Om inte det hjälper kontakta oss så snart som möjligt. Du får aldrig använda kemiska preparat, som t.ex lut, för att göra avloppen rena. Det bästa sättet att undvika att avloppen täpps igen är att kontinuerligt peta bort hårstrån och annat skräp från handfat, diskho, duschbrunn och bottenventil i badkaret.

Rökning.

Det råder rökförbud i alla gemensamma utrymmen exempelvis trapphus,
tvättstugor, hissar, källare och vindar. Om du i lägenheten röker på ett sådant sätt
att lägenheten blir ofräsch kan du bli ersättningsskyldig.

Grovsopor.

Det blir ofta en del grovsopor vid flyttning, men även vid andra tillfällen. Grovsopor är stora saker som du varken kan eller får lägga i sopkärlet, exempelvis utslitna möbler, cyklar, sparkar, leksaker, skidor, barnvagnar, madrasser, spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner, TV, datorer och liknande.

Om det inte finns ett rum för grovsopor i huset kan de lämnas på Återvinningscentralen i Åkerslund kostnadsfritt. Det går även bra att beställa hämtning av grovsopor här eller på tel 0651-760 750.

Håll ventilerna rena.

För allas trevnad och hälsa är det mycket viktigt att ventilationen i din lägenhet fungerar som den skall och att inte ventilerna är igentäppta på något sätt. Detta kontrollerar du enklast genom att hålla en bit tunt papper över frånluftsventilen i köket eller i badrummet. Om utsuget gör så att papperet sitter kvar så fungerar ventilationen bra. Använd ljummet vatten för att tvätta ventilerna rena med jämna mellanrum.

Tilluftsventilerna, som oftast sitter vid taket i ytterväggarna, är fast inställda och får inte ändras. Du kan lossa dem, dammsuga och tvätta dem. Men återställ dem sedan till så som de var tidigare.

Rengör spisen.

Torka av spis och ugn direkt efter användandet, annars kan fett bränna fast. Draut spisen och städa bakom den med jämna mellanrum.

Kallt i lägenheten?

Ibland upplever man att det blir lite kallt i lägenheten, framförallt när hösten tränger sig på. Här kan du läsa om vad du kan göra om du upplever lägenheten kall.

En del saker får du göra själv.

Du har rätt att göra vissa mindre renoveringsarbeten i din lägenhet, som att måla eller tapetsera, men det sker i så fall på din egen bekostnad. Arbetet måste dock alltid vara utfört på ett fackmannamässigt sätt, och ingreppet får inte vara alltför stort, inte för extremt. I så fall kan du bli skyldig att betala vad det kostar att återställa lägenheten till ursprungsskicket den dagen då du flyttar.

Vid strömavbrott.

Om strömmen plötsligt försvinner ska du först av allt prova att stänga av den elapparat som du senast knäppte på. Kontrollera sen säkringarna i ditt säkringsskåp. Du ser om en säkring gått sönder genom att det färgade ögat lossnat, eller om det är en så kallad automatsäkring, på att strömbrytaren slagits från, dvs slagit om till nerfällt läge.Prova först att byta säkring, alternativ att slå till automatsäkringen igen. Om inte detta hjälper, kontakta oss.

Du ska alltid anlita en behörig elektriker om du skall:
• installera en disk- eller tvättmaskin.
• göra elinstallationer utomhus, t ex belysning eller infravärme.

Några ord om trygghet och säkerhet.

Det är viktigaste för oss på Ljusdalshem att du kan känna dig trygg i ditt hem. Vi jobbar löpande med säkerhets- och trygghetsfrågor, men det är också viktigt att du har en bra relation till dina grannar. Grannsamverkan är ett av de bästa sätten att motverka brottslighet. Om du t ex skall resa bort kan du be dina grannar hålla ett öga på din lägenhet. Ett gott samarbete grannar emellan tjänar alla på.

Försäkringar.

Ljusdalshems försäkringar täcker bara skador på själva byggnaden, inte dina personliga ägodelar. Därför rekommenderar vi dig att du skaffar dig en bra hemförsäkring som täcker just dina behov. Ofta kan det löna sig att jämföra vilka villkor olika försäkringsbolag kan erbjuda.

En hemförsäkring ersätter stora delar av skadorna om du t ex råkar ut för:
• Stöld, inbrott eller skadegörelse.
• Brand eller explosion.
• Skador på hushållsmaskiner.
• Översvämning.

Tänk på att alla försäkringar har en självrisk. Försäkringsbolaget betalar stora delar av kostnaderna för reparationer av skador, men en mindre del får du själv stå för. Självrisken är olika i olika typer av försäkringar. Ta reda på vad som gäller för just din hemförsäkring!

Ditt ansvar.

Även om du har ett fullt försäkringsskydd så är du skyldig att skydda dina egendomar så långt det är möjligt. Du måste se till att din bostad alltid är låst när ingen är hemma, annars gäller kanske inte försäkringen om du får inbrott. Du skall heller aldrig förvara stöldbegärligt gods på vinden, i källaren eller i bilen. Det är som att inbjuda till brott. Sätt alltid ett rejält hänglås på ditt förråd, det försvårar för eventuella inbrott.

Brandvarnaren – en billig livförsäkring.

Normalt sett är alla våra lägenheter utrustade med en brandvarnare. Saknas brandvarnare, kontakta oss så får du en gratis.

Kom ihåg att prova brandvarnaren med jämna mellanrum, och byt batteri så snart det behövs. De flesta brandvarnare brukar ge ifrån sig korta ljudstötar när batteriet är på väg att ta slut. Den fungerar då fortfarande ett tag till, men det är dags att byta batteri.

Anlita fackmän.

Du måste alltid anlita en behörig elektriker vid elinstallationer. Hemförsäkringen täcker inte brand eller annan skada som uppkommit på grund av installationer som inte är fackmässigt utförda. Det är bara enklare elarbeten, som att byta glödlampor, lysrör, stickproppar eller säkringar, som du får lov att göra själv. Och då bara i torra utrymmen. Elarbeten utomhus och i badrum måste göras av elektriker.
De absolut vanligaste orsakerna till att det börja brinna är elfel, brand vid matlagning eller slarv med levande ljus.

Bränder i hushållsmaskiner.
• Dra alltid ur sladdar till strykjärn, kaffebryggare eller brödrost när du använt dessa.
• Stäng av TV:n med strömbrytaren och inte bara med fjärrkontrollen.
• Låt inte disk- och tvättmaskiner vara igång när du sover eller inte är hemma.
• Rengör torktumlarens luddfilter efter varje användning.
Om det börjar brinna: dra ur kontakten, släck med vatten eller brandsläckare.

Matlagning.

• Rengör filtret till köksfläkten regelbundet
• Ha alltid ett lock tillhands för att kväva elden när du steker, friterar eller gör fondue.
Om det börjar brinna: Stäng fläkten. Försök kväva elden, men häll aldrig vatten på brinnande fett eller olja.

Levande ljus.

Du får aldrig lämna levande ljus utan uppsikt. Använd alltid ljusstakar i obrännbart material och placera ljusen långt ifrån lättantändligt material.
Om det börjar brinna: Släck med vatten eller brandsläckare.

Om en brand sprider sig eller är av större omfattning, stäng dörren till utrymmet, lämna lägenheten, ring brandkåren och varna dina grannar!