Tabell över normal uppkokningstid.

Om uppkokningstiden ligger under nedanstående tider föreligger inga tekniska fel.
Är den längre kan man misstänka att något är fel och en felanmälan bör göras.
Meddela oss gärna den uppkokningstid spisplattan har.

Kokplatta
145 mm, 1500w
145 mm, 1000w
180 mm, 1500w
220 mm, 2000w

Vattenmängd
1,0 liter
1,0 liter
1,5 liter
2,0 liter

Uppkokningstid
Max 10 minuter
Max 12 minuter
Max 11 minuter
Max 12 minuter

Uppvärmningstiden räknas från 20-95 grader. Vid 95 grader stiger större bubblor upp från botten av kastrullen, men det är ingen våldsam så kallad stormkokning. Provet kan utföras utan lock
Det är viktigt att kastrullen är av god kvalitét, har en plan botten och har en bottendiameter som stämmer överens med plattans diameter eller något större.