Uppsägning/Utflyttning

Några råd till Dig som funderar på att flytta

Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta avflyttningen har vi sammanställt en kom-ihåg-lista med de viktigaste punkterna. Här kan du även ta del av vår pdf-broschyr: Till dig som flyttar.

Uppsägningstid

Normalt kan uppsägningen ske till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Om du exempelvis säger upp ditt avtal den tionde februari så blir mars, april och maj dina uppsägningsmånader och lägenheten ska då vara utflyttad senast den första juni. På ditt hyresavtal står det hur lång uppsägningstid du har.

En vanlig fråga vi som hyresvärd får är;

Varför ska jag ha tre månaders uppsägning när det är bostadsbrist?
I Hyreslagen har man fastställt att tre månader är en rimlig tid för alla parter. Hyresgästen skall ha god tid på sig att förbereda en flyttning och bostadsföretaget god tid för att hyra ut lägenheten till en ny lämplig hyresgäst som i sin tur behöver denna tid på sig för att förbereda sig inför sitt nya boende. I hyresavtalet har man skrivit under på tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden förändras inte av konjunkturerna.

Uppsägning av hyresavtal för dödsbo

Vid dödsfall gäller en kalendermånads uppsägning om uppsägningen görs inom en månad efter dödsfallet, annars är det tre månader. Det ska i samband med uppsägningen lämnas in ett dödsfallsintyg med släktutredning samt fullmakt från övriga efterlevande.

Lägenheten

Vid städning av lägenheten är det lätt att glömma en del vinklar och vrår där smulor och damm gärna samlas. Ta gärna hjälp av våra städtips. Om lägenheten inte är ordentligt städad, kan vi tvingas att debitera dig för städkostnaderna.

Utrustningen

Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen. Hit hör exempelvis dörrar, badkar, badrumsskåp, hatthylla, fungerande glödlampor mm.

Förråd utanför lägenheten

Ska också tömmas och städas.

Garaget

Du kanske har en garageplats där du förvarar saker till bilen. Städa och se efter så att inget blir kvarglömt.

Besiktning

Kontakta oss på tel 0651-686 60 för besiktningstid, så snart lägenheten är utflyttad och städad. Det är bra om Du själv kan vara med för att diskutera eventuella skador i lägenheten. Du måste själv stå för kostnaderna för onormalt slitage och skador. Förstörd parkett, hål i dörrar och omtapetsering pga onormalt slitage på tapeter är exempel på sådana skador.

Visning av lägenheten

Som avflyttande hyresgäst är man, enligt Hyreslagen 26 §, skyldighet att visa lägenheten för nya hyresgäster.

Telefon och data

Beställ flyttning av telefon och datauppkoppling i god tid.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

El

Säg upp elabonnemanget om du själv betalar elen.

Hemförsäkring

Passa på att se över ditt försäkringsbelopp när du ändå byter adress.

Nycklar

Samtliga nycklar ska inlämnas vid avflytt, gäller även de nycklar som ni har bekostat själv (ingen ersättning utgår för dessa). Kom också ihåg att lämna tillbaka eventuella garage- och förrådsnycklar, nycklar till tvättstugan mm. Om en nyckel saknas vid avflyttning tvingas vi byta låscylinder av säkerhetsskäl, vilket innebär att den avflyttande hyresgästen debiteras kostnaden för cylinderbytet.

Grovsopor

Det blir ofta en del grovsopor vid flyttning. Om det inte finns ett rum för grovsopor i huset kan de även lämnas på Återvinningscentralen i Åkerslund kostnadsfritt. Det går även bra att beställa hämtning av grovsopor genom Ljusdal Energis hemsida eller på tel 0651-760 750.

 

Uppsägningsblankett