Framdäck på åtta cyklar

Cyklar

Cyklar kan ställas i cykelställ utanför huset eller i ett särskilt cykelrum om det finns ett sådant i huset du bor i.

Mopeder mm

Mopeder får inte stå i cykelrummen – det gäller såväl bensin- som eldrivna mopeder. Detta på grund av en ökad brandrisk samt risk för läckage/farliga ångor i dessa utrymmen. Det gäller även mopeder med tom tank eller urladdat batteri.

Trapphuset

Cyklar, mopeder och barnvagnar får inte stå i trapphusen där de blockerar utrymningsvägar och kan försvåra vid akuta sjuktransporter.