Välkommen!

 

Börja med att registrera dig för "Mina sidor"

Första gången du registrerar dig så använder du
länken "Har du inte ett konto? Registrera dig här!"

 
Behandling av personuppgifter.

AB Ljusdalshem behandlar dina personuppgifter när du lämnar eller registrerar din intresseanmälan hos oss, när du blir kund hos oss och även en tid efter att upphört vara kund hos oss. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GPPR).

Läs mer om vår behandling av personuppgifter

 

Start by registering for "Mina Sidor"

The first time you register, you use
the link "Don't have an account? Sign up here!"

 

Processing of personal data.

AB Ljusdalshem processes your personal data when you submit or register your registration of interest with us, when you become a customer with us and also for some time after you cease to be a customer with us. A personal data is any kind of information that can be linked to you as a person, for example name, address, telephone number and e-mail address. The personal data is processed in accordance with the Data Protection Regulation (GPPR).

Read more about our processing of personal data.