Logga för Huskurage

Ljusdalshem står bakom den våldspreventiva metoden Huskurage. Med Huskurage kan vi förebygga och förhindra våld i nära relation, genom att ge grannar verktyg att agera om de känner oro för att någon råkar illa ut.

Vad är Huskurage?

Huskurage innebär egentligen civilkurage – att våga agera om du misstänker att någon granne far illa. Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du rädda liv och förhindra våld. I Huskurage koncept finns en policy som tydliggör hur boende i ett område kan agera med enkla åtgärder för att förebygga och stoppa våld i nära relation.

Om du är orolig för att någon granne råkar illa ut kan du:

  1. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  2. Knacka på hos grannen, om det inte innebär fara för dig själv.
  3. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Vid pågående våld ber vi dig ringa polisen via larmnumret 112.

Att reagera och agera på våld kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

 

När du misstänker att barn far illa.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller på annat sätt far illa i sin hemmiljö, kontakta jourhavande socialsekreterare (dagtid) på 0651-34 00 73 eller ring 112 (kvällstid) och gör en orosanmälan.

Kvinnojour.

Ring Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 för hjälp och stöd eller kontakta Ljusdals kvinnojour, Kvinnojouren Viljan, på 0651-575050.

 

Kom ihåg att ingen kan göra allt - men alla kan göra något!

Ju fler som uppmärksammar Huskurage, desto fler kan få hjälp! Läs gärna mer på huskurages egna hemsida, www.huskurage.se.

Huskurage på fler språk