Tänk på att hyran är en av de viktigaste räkningen du har. Att betala hyran för sent är en form av misskötsamhet och man riskerar att hyreskontraktet sägs upp. Detta innebär i sin tur svårigheter att kunna hyra lägenhet hos annan hyresvärd. De sociala myndigheterna kontaktas samt juridiskt ombud i enlighet med hyreslagen, i samband med uppsägningen.

Om du som hyresgäst skulle få problem med att betala hyran så är det mycket viktigt att du kontaktar oss omedelbart. Även om du inte har fått någon hyresavi så är du skyldig att betala din hyra. Tyvärr förekommer det ibland att hyresgäster blir uppsagda på grund av obetalad hyra eller upprepade förseningar av hyresinbetalningen.

Nu byter vi tjänsteleverantör för inkassokrav, från Intrum till Visma Financial Solutions. Det gäller både avbetalningsplaner och krav. Har du fått ett krav från Visma är det till dom du ska vända dig i första hand om du har frågor. Vi flyttar inte över befintliga ärenden från Intrum till Visma utan bytet gäller endast nya ärenden.

Kontaktuppgifter till Visma
Telefonnummer: 0771-232 402
Länk till Visma.

E-post: kontakt.vfs.se@visma.com

Anstånd.
Anstånd innebär att du kan skjuta upp betalningen av din faktura till ett senare tillfälle. Hör du av dig till oss innan fakturan har förfallit kan du få anstånd i upp till två månader.

Att få anstånd innebär att vi inte kommer att skicka några påminnelser eller krav till dig under anståndstiden. Du kommer inte heller att få några aviseringar under anståndstiden utan det är fakturan du redan fått som gäller som underlag.

Har betalning fortfarande inte inkommit till oss när anståndstiden gått ut kommer normal kravgång att gälla igen. Du betalar också dröjsmålsränta från förfallodagen till den dag då pengarna kommit in på vårt konto.

Hur du betalar din faktura väljer du själv, du kan delbetala fakturan eller betala hela beloppet precis innan anståndet gått ut. Så länge hela beloppet är oss tillhanda den dag anståndet löper ut har det ingen betydelse hur många betalningar du gjort för att fakturan ska bli helt betald.

Avbetalningsplan.
Om du vill dela upp din faktura och betala ett mindre belopp varje månad under en längre period kan du få en avbetalningsplan. Våra avbetalningsplaner administreras av Visma Financial Solutions som då kommer skicka ut en avi till dig varje månad. Vid avbetalningsplan tillkommer vissa kostnader, såsom uppläggningsavgift och aviseringsavgift. Dessutom ränta på kvarstående belopp.

Du kan ansöka om avbetalningsplan hos Visma då du har erhållit ett inkassokrav från dom.