Flyttlådor på en kärra

Vad krävs för att få hyra en lägenhet hos Ljusdalshem?

Du ska ha fyllt 18 år och vara skriven i Sverige. Inte ha betalningsanmärkningar eller allvarliga störningsanmärkningar. Vi godkänner inte blivande hyresgäster med hyresskulder eller störningsanmärkningar från tidigare boende hos oss eller andra hyresvärdar. Avstämning görs med tidigare hyresvärd och kreditupplysningsregister.

Du ska ha en inkomst som gör det rimligt att klara den aktuella hyran. Även när du flyttar inom Ljusdalshem ställer vi de kraven att du ska ha klarat av dina hyresbetalningar och inte ha några allvarliga anmärkningar som hyresgäst.

Vid inflyttning

Tillträde till lägenheten får du kl 12:00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är det en lördag, söndag eller annan helgdag får Du flytta in första vardagen därefter. Innan Du flyttar in har vi besiktigat lägenheten.

Inflyttning innan kontraktsdatum

Om inflyttning sker tidigare än kontraktsdatum är följande viktigt att tänka på:
-Inflyttning sker på eget ansvar när det gäller städning av lägenheten. Väljer du att flytta in innan vi har gjort den slutliga städbesiktningen accepterar du den tidigare hyresgästens städning.
-Sker bytet under en helg ska du endast ta emot en nyckel från den avflyttande och sedan kvittera ut resten av nycklarna på Ljusdalshems kontor på Hogdinsgatan 7 i Ljusdal. Tar du emot samtliga nycklar direkt blir det på ditt eget ansvar eftersom vi inte fått möjlighet att stämma av antalet mot hur många nycklar som är utkvitterade.

El-abonnemang

Innan Du flyttar in måste Du teckna ett el-abonnemang för lägenheten. Energimarknadsinspektionen har bra information om priser mm.

Hemförsäkring

Ta kontakt med ett försäkringsbolag och teckna hemförsäkring när Du flyttar in. Försäkringen skyddar Dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, brand, översvämning eller om något inträffat där Du blivit skadeståndsskyldig. Ljusdalshems försäkring täcker inte din egendom.

Hyran

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Var noga med att betala hyran i tid. Försenad hyresinbetalning överlämnas efter drygt en vecka till inkassobolag för indrivning. Betalas inte hyran eller om den betalas för sent kan du förlora Din hyresrätt. Får du ingen hyresavi från oss – kontakta oss direkt. Du är trots detta skyldig att betala hyran.

Kivra

Om du är registrerad hos Kivra får du dina avier från oss i din digitala brevlåda. Läs mer här.

E-faktura

Med en elektronisk faktura får du hyresavin via din internetbank. Fakturan kan du titta på i internetbanken och den kommer att se ut precis som en hyresavi på papper. Läs mer här eller besök din internetbank.

Autogiro – betala din hyra via direktöverföring.

Med autogiro överförs din hyra direkt från ditt konto till Ljusdalshem utan krångel.

Lägenhetsförråd

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Vad som är stöldbegärlig egendom kan Du läsa om i villkoren för Din hemförsäkring. Miljö- eller brandfarliga ämnen får inte finnas i förråden.

Rökning

Det råder rökförbud i alla gemensamma utrymmen exempelvis trapphus, tvättstugor, hissar, källare och vindar. Om du i lägenheten röker på ett sådant sätt att lägenheten blir ofräsch kan du bli ersättningsskyldig.

Nyinflyttad i Ljusdal?

Då man flyttar till en ny ort är det inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig för att få information. Ljusdals Kommun har på sin hemsida därför samlat information som kan vara av särskild nytta för dig som är nyinflyttad, ljusdal.se.

Ordningsföreskrifter.

Uthyrningspolicy.