Om Ljusdalshem

Ett par som nyligen har flyttat in

AB Ljusdalshem är ett kommunalt bostadsbolag och helägt av Ljusdals Kommun. Bolaget grundades 1947 och ombildades till aktiebolag 50 år senare, 1997. Vi äger och förvaltar cirka 2.127 lägenheter och 147 lokaler fördelat på tre orter. Av dessa ägs 287 lägenheter och 25 lokaler av vårt dotterbolag, AB Ljusdals Servicehus.

Känn dig varmt välkommen att titta in på vår hemsida.

Vid 2022 års utgång var vi 37 fast anställda. Vår nettoomsättning var 122,7 miljoner kronor och vi finns på följande orter:

Ort Lägenheter Lokaler Lokalyta
Färila 150 4 274
Järvsö 289 21 2451
Ljusdal 1401 97 11262
Servicehusbolaget 287 25 9209

 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

AB Ljusdalshem är anslutet till Sveriges Allmännytta,  FASTIGO (fastighetsbranchens arbetsgivarorganisation) samt HBV (Husbyggnadsvaror Förening UPA).