Om Ljusdalshem

AB Ljusdalshem är ett kommunalt bostadsbolag och helägt av Ljusdals Kommun. Bolaget grundades 1947 och ombildades till aktiebolag 50 år senare, 1997. Vi äger och förvaltar 2.117 lägenheter och 145 lokaler fördelat på tre orter. Av dessa ägs 304 lägenheter och 26 lokaler av vårt dotterbolag, AB Ljusdals Servicehus.

Känn dig varmt välkommen att titta in på vår hemsida.

Vid 2019 års utgång var vi 35 fast anställda. Vår omsättning var 125,5 miljoner kronor och vi finns på följande orter:

Ort Lägenheter Lokaler Lokalyta
Färila 150 4 275
Järvsö 283 25 2647
Ljusdal 1380 90 11019
Servicehusbolaget 304 26 10058

 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

AB Ljusdalshem är anslutet till Sveriges Allmännytta, FASTIGHETSÄGARNA (branschorganisation för fastighetsägare), FASTIGO (fastighetsbranchens arbetsgivarorganisation) samt HBV (Husbyggnadsvaror Förening UPA).