Om Ljusdalshem

AB Ljusdalshem är ett kommunalt bostadsbolag och helägt av Ljusdals Kommun. Bolaget grundades 1947 och ombildades till aktiebolag 50 år senare, 1997. Vi äger och förvaltar 2.124 lägenheter och 147 lokaler fördelat på tre orter. Av dessa ägs 306 lägenheter och 27 lokaler av vårt dotterbolag, AB Ljusdals Servicehus.

Känn dig varmt välkommen att titta in på vår hemsida.

Vid 2020 års utgång var vi 38 fast anställda. Vår omsättning var 130,9 miljoner kronor och vi finns på följande orter:

Ort Lägenheter Lokaler Lokalyta
Färila 150 4 275
Järvsö 283 25 2451
Ljusdal 1385 91 11067
Servicehusbolaget 306 27 10058

 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

AB Ljusdalshem är anslutet till Sveriges Allmännytta, FASTIGHETSÄGARNA (branschorganisation för fastighetsägare), FASTIGO (fastighetsbranchens arbetsgivarorganisation) samt HBV (Husbyggnadsvaror Förening UPA).