Om Ljusdalshem

Ett par som nyligen har flyttat in

AB Ljusdalshem är ett kommunalt bostadsbolag och helägt av Ljusdals Kommun. Bolaget grundades 1947 och ombildades till aktiebolag 50 år senare, 1997. Vi äger och förvaltar 2.145 lägenheter och 144 lokaler fördelat på tre orter. Av dessa ägs 268 lägenheter och 21 lokaler av vårt dotterbolag, AB Ljusdals Servicehus.

Känn dig varmt välkommen att titta in på vår hemsida.

Vid 2022 års utgång var vi 37 fast anställda. Vår nettoomsättning var 122,7 miljoner kronor och vi finns på följande orter:

Ort Lägenheter Lokaler Lokalyta
Färila 169 5 348
Järvsö 304 25 2647
Ljusdal 1404 93 10842
Servicehusbolaget 268 21 9002

 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

AB Ljusdalshem är anslutet till Sveriges Allmännytta,  FASTIGO (fastighetsbranchens arbetsgivarorganisation) samt HBV (Husbyggnadsvaror Förening UPA).