Om Ljusdalshem

AB Ljusdalshem är ett kommunalt bostadsbolag och helägt av Ljusdals Kommun. Bolaget grundades 1947 och ombildades till aktiebolag 50 år senare, 1997. Vi äger och förvaltar cirka 2.124 lägenheter och 146 lokaler fördelat på tre orter. Av dessa ägs 306 lägenheter och 25 lokaler av vårt dotterbolag, AB Ljusdals Servicehus.

Känn dig varmt välkommen att titta in på vår hemsida.

Vid 2021 års utgång var vi 38 fast anställda. Vår omsättning var 132,4 miljoner kronor och vi finns på följande orter:

Ort Lägenheter Lokaler Lokalyta
Färila 150 4 274
Järvsö 283 21 2451
Ljusdal 1385 96 11263
Servicehusbolaget 306 25 9209

 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

AB Ljusdalshem är anslutet till Sveriges Allmännytta,  FASTIGO (fastighetsbranchens arbetsgivarorganisation) samt HBV (Husbyggnadsvaror Förening UPA).