Nycklar & låsöppning

Nycklar på en knippa


Om du har låst dig ute.

Under kontorstid ring 0651-686 60, övrig tid ring jouren på 010-470 57 10 (Securitas). Endast du som är hyresgäst kan få upplåst och du måste kunna legitimera dig. För låsöppning på ordinarie arbetstid betalar du till oss på kommande hyresavi. På övrig tid betalar du direkt till Securitas. Priset är för närvarande 500 kronor.

Tappar du bort din nyckel och den inte återfinns så kommer vi att behöva byta cylinder. Det kan kosta dig upp till 4.100 kronor.

Vid avflyttning.

Samtliga nycklar ska inlämnas vid avflytt, gäller även de nycklar som ni har bekostat själv (ingen ersättning utgår för dessa). Kom också ihåg att lämna tillbaka eventuella garage- och förrådsnycklar, nycklar till tvättstugan mm. Om en nyckel saknas vid avflyttning tvingas vi byta låscylinder av säkerhetsskäl, vilket innebär att den avflyttande hyresgästen debiteras vår kostnad för cylinderbytet.

Priser:

Nyckel
Tvättcylinder och postbox
Cylinderbyte lägenhet
Cylinderbyte Elevhemmet Hammaren
Cylinderbyte garage

Upp till 500,-
300,-
Upp till 4.000,-
2.000,-
2.900,-