Några korta svar om skyddsrum.

Skyddsrum ska användas av civilbefolkningen i händelse av krig. De kan finnas i olika typer av byggnader, det kan vara kommunala fastigheter, som skolor och äldreboenden, flerfamiljshus och industrifastigheter. Ett skyddsrum är alltid utmärkt med en skylt på fasaden.

Bild på en skylt med texten Skyddsrum.

Det här kan vara bra att veta:

1. Det finns skyddsrum i många av Ljusdalshems fastigheter. På MSBs hemsida (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap) finns en interaktiv karta där du kan själv kan leta upp närmaste skyddsrum. Här är en länk till MSBs skyddsrumskarta.

2. Vid krig blir man uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det betyder att även om ett skyddsrum ligger i Ljusdalshems hus, så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset. Dörren kommer att stå öppen så att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.

3. Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål. För mer info läs gärna på MSB:s hemsida.

4. I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter – däremot finns det inte till exempel mat eller filtar. På MSBs hemsida finns en lista på saker som kan vara bra att ta med till skyddsrummet för att öka bekvämligheten.

5. Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn.

6. Svenska skyddsrum är bara avsedda för människor.

7. Skyddsrum är uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt "skyddsrum".