Tillgänglighetsredogörelse

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen, på grund av funktionsnedsättning ska hindras från att använda digital service. För ljusdalshem.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighetsredogörelse för ljusdalshem.se.

Det är AB Ljusdalshem som står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är vår webbsida?

Tillgängligheten för den här webbsidan är god och vi är medvetna om att delar av vår webbsida inte är helt tillgängliga. Bristerna vi känner till redovisar vi nedan.

  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
    Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument. Vår ambition är att åtgärda detta senast 15 december 2021.
  • Planskisser över lediga lägenheter publiceras i PDF/bildformat och är i vissa fall inte tillgänglighetsanpassade, därmed kan de inte läsas upp med skärmläsningsverktyg. Se rubrik oskäligt betungande anpassning nedan.

Oskäligt betungande anpassning.

Ljusdalshem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

De ca 900 olika planskisser vi tillhandahåller över lediga lägenheter i PDF/ bildformat är till viss del inte tillgänglighetsanpassade. Uppdatering pågår.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter till oss via info@ljusdalshem.se om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att ljusdalshem.se inte uppfyller lagens krav.

Kontakta tillsynsmyndighet.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och meddela det.

Hur vi testat webbplatsen.

AB Ljusdalshem har gjort en självskattning samt haft dialog med leverantör av webbplats.

Webbplatsen publicerades i december 2020. Senaste bedömningen gjordes den 2020-12-16.