Uthyrningspolicy för AB Ljusdalshem.

Gammalt handskrivet dokument

Syfte.

Klargöra på vilket sätt och till vilka vi hyr ut våra lägenheter. Målet är att få rätt kund till rätt bostad.

Inledning.

Ljusdalshem behöver en tydlig policy som stämmer med vår värdegrund i arbetet med att finna lägenhetskunder. Vi vill både ha skötsamma kunder och samtidigt ta ett långsiktigt kommunalt ansvar som ger en bättre kommun att leva i.

Inkomst.

Vi förväntar oss att den sökande har en ordnad ekonomi. Med ordnad ekonomi menar vi att du har inkomst av arbete, kapital, pension, a-kassa eller studiemedel så att det räcker för både hyra och uppehälle. (Vi använder konsumentverkets beräkningar som riktmärke). I annat fall krävs åtagande av borgensman.

Kreditvärdighet.

Den sökande får inte ha aktuella betalningsanmärkningar eller skulder till Ljusdalshem. Innan vi tecknar kontrakt tas alltid en kreditupplysning.

Referenser.

Vi förbehåller oss rätten att ta referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärdar.

Diskriminering och gynnande.

1. Sökande får ej avvisas p.g.a etnisk ursprung, trosbekännelse eller liknande skäl.
2. Det är absolut förbjudet för Ljusdalshems personal att gynna sig själv, vänner, släktingar eller styrelsemedlemmar och deras närstående vid uthyrningsärenden.

Bostadskö.

Vi tillämpar poängsystem och vår förmedling bygger på att våra kunder själva är aktiva i sitt sökande. Undantagsvis förbehåller vi oss rätten att välja hyresgäst, exempelvis vid inflyttning från annan kommun då sökande har fått en anställning i vår kommun.

Bostadssocialt kontrakt.

AB Ljusdalshem har tillsammans med Ljusdals Kommun ett samverkansavtal i syfte att bereda bostad åt personer som av sociala eller andra skäl inte kan få bostad på vanligt sätt. Inom ramen för det kan vi under vissa förutsättningar erbjuda lägenheter till dessa personer eller till Ljusdals Kommun, som i sin tur hyr ut lägenheten i andra hand till dessa personer.

Omflyttning.

Förutsättningarna för omflyttning är:
• Hyrestid minst 12 månader.
• Inga anmärkningar på ordningen i boendet.
• Inga skulder till AB Ljusdalshem.
• Motsvarande lägenhetsstorlek endast om särskilda skäl föreligger.
Hyresgäster som har bott i mer än fyra år i sin lägenhet ska inte drabbas av mer än en dubbelhyra vid byta av lägenhet. Övriga har alltid tre månaders uppsägningstid om inte avtalet säger något annat.

Undantag.

AB Ljusdalshem kan ha lägenheter i beståndet med speciell inriktning där speciella regler kan gälla, t.ex:
• Studentlägenheter
• Trygghetsboende
• Blockförhyrda lägenheter till särskilda grupper