Brandfara - gemensamma utrymmen.

Med anledning av den senaste tidens brandtillbud i centrala Ljusdal vill vi passa på att påminna om att trapphus inte är bara den vanliga vägen ut, det är också en utrymningsväg och som sådan ska den inte användas som förvaringsplats. Trapphus, källargångar och övriga gemensamma utrymmen är inte till för barnvagnar, cyklar eller annat. Det gäller även skor, mattor, möbler mm.

Saker som förvaras i trapphuset kan fylla det med rök om de börjar brinna och de kan också hindra vid utrymning. Det går snabbt – på bara några minuter kan ett trapphus bli helt rökfyllt. Därutöver kan sådan förvaring öka risken för anlagda bränder