Ändringar i TV-utbudet

Bildtext saknas

Den 18:e oktober skedde omläggningen av tv-kanalerna.

Ljusnet meddelar att då hämtade dom TV-utbudet från Sappa. En del av förbättringarna är:
• Basutbudet är digitalt i HD-kvalitet för alla kunder.
• Basutbudet är okrypterat. Inget programkort eller CA-modul behövs för att se basutbudet digitalt.
• Sappa Play ingår. Se basutbudet via Internet i din mobil, surfplatta eller dator.

Många som bor i lägenhet tittar analogt och det behövs ingen kanalsökning för att fortsätta titta på analog-TV. Om du saknar bild ska du göra en ny kanalsökning.

Du som behöver guidning via telefon för kanalsökningen ringer Ljusnets support på 0651-760 730.

Läs mer om kanaländringarna och Sappa Play på Ljusnets hemsida.