Sopsortering.

AB Ljusdalshem tillsammans med Ljusdals Renhållning har påbörjat arbetet med att sortera hushållssopor samt matavfall vid varje fastighet.

Det är viktigt, både för allas trivsel och miljön, att du följer ditt områdes anvisningar och slänger avfallet på rätt plats.

Läs mer här