Hyresförhandling

Hyresförhandling för 2022 har påkallats. AB Ljusdalshem har begärt förhandling om hyror i bolagets bostadsfastigheter.

Förutom vanliga lägenheter, servicehuslägenheter och trygghetsboendelägenheter ingår även lokaler som saknar indexklausul, garage, carport, parkeringsplats med motorvärmare samt laddningsstolpar för elbilar i förhandlingen.

Skälet till förhandlingsbegäran är bolagets ökade kostnader för bland annat el, vatten, bränsle, sophämtning och allmänna prisökningar.